ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 - 8 กันยายน 2560 และได้กำหนดสอบดังนี้
 
  • สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น.
  • สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. นั้น
 
บัดนี้ มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 7 คน มีรายชื่อลำดับตามเอกสารแนบ
 
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ [Download]