ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
KP-Service
ประกาศ เรื่อง การขยายเงินกู้ฉุกเฉิน (อ่าน:62)
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน (อ่าน:35)
ประกาศเรื่อง การหักถือหุ้นเพิ่มพิเศษ (อ่าน:68)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (อ่าน:238)
ปิดโครงการเงินกู้สวัสดิการสมาชิก (อ่าน:133)
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม (อ่าน:125)
ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ประจำปี2567 (อ่าน:121)
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ปิดทำการ ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ครึ่งวัน) (อ่าน:111)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ การจัดการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (อ่าน:85)
ประกาศเรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว (อ่าน:126)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี2567 (อ่าน:95)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่51 ประจำปี2567 (อ่าน:96)
ประกาศ เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัวจากการสมัคร (อ่าน:77)
ประกาศ เรื่อง แจ้งสมาชิกเรื่องการยื่นกู้สามัญ (อ่าน:131)
กำหนดวันประชุมใหญ่ และสถานที่วันประชุมใหญ่ ประจำปี2566 (อ่าน:138)

วันที่ 10 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ด.ต.โสภณ แซ่อั้ง กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพ ร.ต.ท.ยงยุทธิ์ พรหมมนตรี สมาชิกฯและมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตให้กับทายาท ณ วัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
[22 เม.ย. 2567] (ดู:6)
วันที่ 10 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.อ.สุเทพ ทองนวลจันทร์ สมาชิกฯและมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตให้กับทายาท ณ วัดแก้วโกรวาราม
[22 เม.ย. 2567] (ดู:6)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย น.ส.โสพิศ ทับไทร เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ หลักสูตร "การบริหารสภาพคล่องและการบริหารเงินสด" รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
[26 มี.ค. 2567] (ดู:29)
More