ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ข่าวสหกรณ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้สามัญ, เงินกู้เอนกประสงค์ และเงินกู้สวัสดิการสมาชิก และวันที่ 1 พ.ย. 64 สหกรณ์ปิดทำการ 1 วัน เพื่อเตรียมเอกสารให้ผู้สอบบัญชี
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการในตำแหน่ง กรรมการ ประจำปี 2565
4 ประกาศ เรื่อง ปรับเลื่อนการยื่นกู้เงินปันผลในปี 2564
5 ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันงดส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (สท.) โดยภาคสมัครใจ
6 ปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2563
7 ประกาศ เรื่อง แจ้งผลคะแนนการเลือกตั้ง
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่ และสถานที่วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2563
9 แจ้งสมาชิกเรื่องการงดจ่ายเงินกู้สามัญ เอนกประสงค์ และสวัสดิการ ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563
10 ประกาศ เรื่อง ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ