ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
คณะกรรมการ


 
 
พ.ต.ท.จตุรพร  คงทะเล
ประธานกรรมการ
 

ร.ต.ท.ฉลอง  บุษบงค์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ร.ต.ต.ธีรพงศ์ แจ้งจุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ด.ต.ชินภัทร ชายพงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3พ.ต.ท.หญิงธนัฎนันท์  เพ็ชรเครือ
เหรัญญิก
ร.ต.ต.สุชาติ  ยางทอง
เลขานุการ
ร.ต.อ.จำนงค์  เม่งช่วย
กรรมการร.ต.ท.สายัณ ชำนาญ
กรรมการ
ส.ต.อ.ภูรีณัฐ  กิ่งชุม
กรรมการ
ด.ต.โสภณ แซ่อั้ง
กรรมการ
 


ร.ต.ต.จิระ เพ็ชรทิพย์
กรรมการ
ด.ต.ประมอน เกาะทอง
กรรมการ
ด.ต.ฉัตรชัย  ชูเอียด
กรรมการ


 
ด.ต.อภิชัย นวลนาค
กรรมการ
ร.ต.ต.ประสิทธิ์  ระวังภัย
กรรมการ