ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ต.เกษมสุข บางโรย วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ต.เกษมสุข บางโรย  (5)
วันที่ 10 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ด.ต.โสภณ แซ่อั้ง กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพ ร.ต.ท.ยงยุทธิ์ พรหมมนตรี สมาชิกฯและมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตให้กับทายาท ณ วัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่วันที่ 10 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ด.ต.โสภณ แซ่อั้ง กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพ ร.ต.ท.ยงยุทธิ์ พรหมมนตรี สมาชิกฯและมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตให้กับทายาท ณ วัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (1)
วันที่ 10 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.อ.สุเทพ ทองนวลจันทร์ สมาชิกฯและมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตให้กับทายาท ณ วัดแก้วโกรวารามวันที่ 10 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.อ.สุเทพ ทองนวลจันทร์ สมาชิกฯและมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตให้กับทายาท ณ วัดแก้วโกรวาราม (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย น.ส.โสพิศ ทับไทร เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ หลักสูตร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย น.ส.โสพิศ ทับไทร เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ หลักสูตร "การบริหารสภาพคล่องและการบริหารเงินสด" รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (4)
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 นางสุวิภา จันทร์สุข ผู้จัดการฯและนางโสภา สิงหบำรุง หัวหน้าฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ. , สสอ.รท. และสสอค. ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ทวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 นางสุวิภา จันทร์สุข ผู้จัดการฯและนางโสภา สิงหบำรุง หัวหน้าฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ. , สสอ.รท. และสสอค. ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (3)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด.โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯร่วมวางพานพุ่ม ถวายสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด.โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯร่วมวางพานพุ่ม ถวายสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (7)
วันที่ 18 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ร.ต.ท.ฉลอง บุษบงค์ รองประธานฯ และจนท.สหกรณ์ฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพคุณวารี รัตนบุรี วันที่ 18 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ร.ต.ท.ฉลอง บุษบงค์ รองประธานฯ และจนท.สหกรณ์ฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพคุณวารี รัตนบุรี  (1)
วันที่ 17 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ร.ต.ท.ฉลอง บุษบงค์ รองประธานฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพคุณแม่เจริญ ทองขจร มารดา ร.ต.อ.บุญลือ ทองขจรวันที่ 17 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ร.ต.ท.ฉลอง บุษบงค์ รองประธานฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพคุณแม่เจริญ ทองขจร มารดา ร.ต.อ.บุญลือ ทองขจร (1)
น.ส.ปาริชญา สุขดี หัวหน้าธุรการ และ น.ส.รัชชรัตน์ ลิ่มซิ้ว เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การสร้างสรรค์สื่อในยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรม Canva” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2567 น.ส.ปาริชญา สุขดี หัวหน้าธุรการ และ น.ส.รัชชรัตน์ ลิ่มซิ้ว เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การสร้างสรรค์สื่อในยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรม Canva” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2567  (10)
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม  2567 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานสหกรณ์ฯและนางสุวิภา จันทร์สุข  ผู้จัดการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุขวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานสหกรณ์ฯและนางสุวิภา จันทร์สุข ผู้จัดการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข (2)
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 24