ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ร่วมพิธีเปิดอาคารทำการ สภ.เมืองกระบี่ และร่วมเปิดสนามเปตอง ของ สภ.เมืองกระบี่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ร่วมพิธีเปิดอาคารทำการ สภ.เมืองกระบี่ และร่วมเปิดสนามเปตอง ของ สภ.เมืองกระบี่  (11)
วันที่ 7 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด มาศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารงานและมอบของที่ระลึก ตามแผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้วันที่ 7 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด มาศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารงานและมอบของที่ระลึก ตามแผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ (3)
วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบหมายให้ นางสุวิภา จันทร์สุข ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล กรุงเทพฯวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบหมายให้ นางสุวิภา จันทร์สุข ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล กรุงเทพฯ (6)
วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ร.ต.อ.สุขาย มีขันทอง รองประธานฯและนางโสภา สิงห์บำรุง หัวหน้าฝ่ายบัญชีฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ 4 สมาคม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ร.ต.อ.สุขาย มีขันทอง รองประธานฯและนางโสภา สิงห์บำรุง หัวหน้าฝ่ายบัญชีฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ 4 สมาคม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช  (5)
พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบริการงานของกรรมการ และเจ้าหน้าที่  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัดพ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบริการงานของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (10)
พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (8)
พ.ต.ท.จตุรพร  คงทะเล  ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่  จำกัด  จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบริหารของกรรมการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2566 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบริหารของกรรมการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  (8)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานกรรมาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 “ เพื่อสดุดี พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเพื่อสร้างความสามัคคีในขบวนการสหกรณ์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานกรรมาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 “ เพื่อสดุดี พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเพื่อสร้างความสามัคคีในขบวนการสหกรณ์ (18)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ) โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นจำนวนมากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ) โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นจำนวนมาก (28)
วันที่ 13 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบของขวัญ ขนม และของใช้เด็กต่างๆ  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ , โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และชุมชนเมืองเก่าพัฒนาวันที่ 13 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบของขวัญ ขนม และของใช้เด็กต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ , โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (8)
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 20