ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.จตุรพร  คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (6)
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สหกรณ์สนับสนุนตู้นิรภัยสำหรับเก็บรักษาของกลางยาเสพติด จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ประจำพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่  โดยมี พ.ต.อ.หญิงประเพ็ญพิศ คงมาก นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนรับมอบวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สหกรณ์สนับสนุนตู้นิรภัยสำหรับเก็บรักษาของกลางยาเสพติด จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ประจำพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.อ.หญิงประเพ็ญพิศ คงมาก นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนรับมอบ (4)
วันที่ 16 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด นำน้ำดื่ม/เครื่องดื่มบำรุงกำลัง/ผ้าเย็น สนับสนุนการฝึกทบทวนของชุดควบคุมฝูงชน ภ.จว.กระบี่ ณ ลานฝึก ภ.จว.กระบี่วันที่ 16 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด นำน้ำดื่ม/เครื่องดื่มบำรุงกำลัง/ผ้าเย็น สนับสนุนการฝึกทบทวนของชุดควบคุมฝูงชน ภ.จว.กระบี่ ณ ลานฝึก ภ.จว.กระบี่ (5)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ฯพณฯสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทาวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผลงานด้านองค์กรบริหารจัดการดีเด่น/ผลงานด้านบริหารจัดการองค์กรประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2564 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ฯพณฯสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทาวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผลงานด้านองค์กรบริหารจัดการดีเด่น/ผลงานด้านบริหารจัดการองค์กรประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2564 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด (7)
พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ระหว่างทางวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ตพ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ระหว่างทางวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต (7)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระสาทิสลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสกรณ์ไทย พร้อมรับเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระสาทิสลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสกรณ์ไทย พร้อมรับเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (6)
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 ณ สนามฟุตบอลอันดามัน สปอร์ต คลับ กระบี่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 ณ สนามฟุตบอลอันดามัน สปอร์ต คลับ กระบี่ (11)
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบสิ่งของน้ำดื่ม กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบสิ่งของน้ำดื่ม กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (9)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จำนวน 1,200 ขวดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จำนวน 1,200 ขวด (4)
วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ด.ต.สมเพชร เกษมุล ตำแหน่งรองประธาน , นางสุวิภา จันทร์สุข ตำแหน่งผู้จัดการ , นางสมหญิง วรรณรักษ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน , น.ส.วันวิสา ชนะบางแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรสาระสำคัญของกกฎกระทรวงวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ด.ต.สมเพชร เกษมุล ตำแหน่งรองประธาน , นางสุวิภา จันทร์สุข ตำแหน่งผู้จัดการ , นางสมหญิง วรรณรักษ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน , น.ส.วันวิสา ชนะบางแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรสาระสำคัญของกกฎกระทรวง (10)
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 18