ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศ สหกรณ์ฯ ปิดทำการระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 จำนวน 2 วัน และเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานในพื้นที่สหกรณ์ต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นั้น
 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ต้องไปดูงานในวันดังกล่าว จึงปิดให้บริการสมาชิกระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม จำนวน 2 วัน และสหกรณ์ฯ จะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สมาชิกที่จะยื่นเอกสารการกู้เงินให้ยื่นได้ในวันที่ 2  และวันที่ 3 มีนาคม 2563 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
 
เอกสารแนบ
- ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ ปิดทำการ [Download]