ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้สามัญ และเงินกู้เอนกประสงค์ ในระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562

        เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ปิดบัญชีประจำปี 2562 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมเอกสารต่าว ๆ และเก็บรายละเอียดสิ้นปีบัญชี 2562 นั้น
 
        สหกรณ์ฯ จึงแจ้งมาเพื่อทราบว่า สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้สามัญ และเงินกู้เอนกประสงค์ ในระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ส่วนการรับฝากและถอนเงิน, ยื่นกู้ฉุกเฉิน สามารถทำได้ตามปกติ และวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ปิดทำการ 1 วัน เพื่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้อย่างรวดเร็ว และสมาชิกสามารถยื่นกู้เงินได้ตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
 
        สหกรณ์ฯ จึงปิดทำการตามวันดังกล่าว ส่วนจ่ายเงินกู้สามัญประเภทต่าง ๆ สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 
เอกสารแนบ
- ประกาศ เรื่อง การยื่นกู้สามัญ [Download]