ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สหกรณ์ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 วัน

      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบันไทยสมอ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นั้น
 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ต้องจัดอบรมในวันดังกล่าว จึงปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 วัน และสหกรณ์ฯ จะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
 
เอกสารแนบ
- ประกาศ สหกรณ์ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 วัน [Download]