ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

         เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.  ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้ท่านนำบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการไปด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ