ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศผลคะแนนผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จึงประกาศผลสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับ คะแนนที่สอบได้ ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
- ผลคะแนนผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ [Download]