ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 8 กันยายน 2560 และได้สอบข้อเขียน ในวันอาทิตัย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00-15.30 น. แล้วนั้น
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ตามเอกสารที่แนบมานี้
 
เอกสารแนบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง [Download]