ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วันที่ 13 มีนาคม 2564 ร.ต.ท.ฉลอง บุษบงค์ ตำแหน่งรองประธาน และนางโสภา สิงหบำรุง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี (เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค.) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ทั้ง 3 สมาคม (สส.ชสอ., สสอค.,สส.ชสอ.) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
line_39857983338912
line_39827422451910
line_39820204450910
FB_IMG_1616384968471
FB_IMG_1616384964501
FB_IMG_1616384960301
FB_IMG_1616384951331
FB_IMG_1616384944721
FB_IMG_1616384941531
FB_IMG_1616384937582
 
จำนวนที่จะแสดง