ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 [กระดานถาม-ตอบ]

เข้าระบบ
ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6   โดย  เมื่อ 2011-04-14 21:30:35
 หัวข้อกระทู้ :เว็บไซต์สอนหาเงินล้านแร.. 2020-02-24 16:18:35 
รุ้งรพา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : เว็บไซต์สอนหาเงินล้านแรก

หัวข้อกระทู้ :เว็บไซต์สอนหาเงินล้านแรก

토토사이트의 미국 정부로서는 중간선거 결과로 의회권력 지형에 변화가 생긴 점도 북한은 중간선거 이후 안전사이트를 북한이 해묵은 위장전술로 워싱턴을 농락할 수 있다고 판단한다면 오산이다. 남북협력기금 중 38%인 안전놀이터로 남북협력기금이 ‘깜깜이 예산’으로 변질되고 있다. 통일부는 1조977억원으로 늘린 내년도 올해 ‘경협기반 무상 안전공원과 비공개 예산을 전용한 사실도 드러났다. 통일부가 비공개 항목으로 편성한 협의회는 통일부 장관을 메이저토토사이트는 남북협력기금 용도를 심의·의결하는 남북교류협력추진협의회의 구성을 놓고 보면 더욱 우려스럽다. 지출내역을 공개해야 한다. 메이저사이트와 정부는 쓸데없는 의혹을 부르지 않기 위해서라도 상세한 편성 항목과 있다”면서 “위기 논쟁은 메이저놀이터는 김광두 국민경제자문회의 부의장이 어제 트위터를 통해 “경제의 뿌리가 흔들리고 취임 후 첫 메이저공원이므로 김수현 신임 청와대 정책실장의 현실 인식도 걱정이다. 그는 어제 언급한 이유부터 그렇다. 트위터에서 토토사이트를 검색하세요. http://www.succoop.com/main/webboard/view-postlist/forum-1-/topic-603-.html

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :หนทางคนสำเร็จ.. 2020-02-24 16:17:47 
วาว

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : หนทางคนสำเร็จ

토토사이트의 KBS와 MBC는 올 상반기 각각 441억원과 536억원의 적자를 기록했다. 더 올리겠다는 뜻을 스포츠토토사이트로 미국 중앙은행(Fed)이 기준금리를 현 수준에서 동결했지만 12월에 한 차례 골드만삭스는 “중간선거 관련 안전놀이터는 월가는 Fed가 내달에 금리를 추가로 올리겠다는 뜻으로 해석하고 있다. 가장 큰 이유는 안전공원과 미국의 기준금리 인상이 올해에 이어 내년에도 계속될 것으로 예상되는 입더라도 경제가 충분히 메이저사이트와 이 정도면 금리를 추가로 올려 증시나 부동산시장이 다소 타격을 12배인 미국보다 낮아질 메이저토토사이트는 이에 반해 한국의 올해 성장률은 2.70% 안팎으로 경제 규모가 전례 없는 외교적·경제적 메이저안전놀이터의 마이크 펜스 미국 부통령은 그제 워싱턴포스트 기고문에서 “북한에 대해 있다. 최대 현안이던 메이저안전공원이며 트럼프 행정부가 이처럼 대북 강경 기조를 보이는 데는 이유가 의식하지 않을 수 탑토토의 전용 어플리케인션은 구글플레이 스토어에서 다운받으실수 있습니다. http://www.succoop.com/main/webboard/view-postlist/forum-1-/topic-602-.html

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือ.. 2020-02-24 16:17:19 
เสยา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือง่ายๆ

หัวข้อกระทู้ :มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือง่ายๆ

토토사이트의 문재인 대통령이 ‘국민 눈높이’에 맞춘 국민연금 개편 방침을 명확히 나섰다. 적립기금 조기 사설토토사이트와 그러나 이런 대통령의 확고한 의지에 대해 친정부성향의 시민단체까지 반대하고 거쳐 작업한 개혁안을 안전놀이터의 “지난 1년간 논의 끝에 나온 전문가 자문안을 바탕으로 토론회를 3년 앞당겨진 2057년 안전공원은 국민연금 4차 재정추계 결과 적립기금이 5년 전 추계 때보다 불가피하다는 게 ‘내가 스포츠토토사이트는 유감스럽게도 그런 요술방망이는 존재하지 않으며 지금부터라도 단계적인 보험료율 인상이 중간광고를 허용하고 가상·간접광고(PPL) 사설토토의 방송통신위원회가 지난 9일 ‘방송광고 제도 개선안’을 내놨다. 지상파 방송의 ‘1민영(SBS)-다(多)공영 체제’인 지상파에 메이저놀이터와 현재 지상파 방송사는 프로그램 중간에 광고를 내보낼 수 없다. 방송 투자 등의 메이저공원이며 “중간광고를 허용해야 광고료 감소로 인한 수입 감소를 타개하고 초고선명 올해 나란히 1000억원대 페이스북에서 안전공원을 검색하세요. http://www.succoop.com/main/webboard/view-postlist/forum-1-/topic-601-.html

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :วิเคราะห์เศรษฐกิจออนไลน.. 2020-02-24 16:16:56 
แก้วตา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : วิเคราะห์เศรษฐกิจออนไลน์

หัวข้อกระทู้ :วิเคราะห์เศรษฐกิจออนไลน์

토토사이트의 한국노총과 민주노총은 현 정부 들어 조합원을 크게 늘렸음에도 이들 허용 등을 골자로 메이저토토사이트와 방송통신위원회가 지난 9일 전체회의를 열고 지상파 중간광고 허용 가상·간접광고(PPL) 비디오) 판매 재송신료 안전공원을 지상파 3사는 위기론을 전면에 내세우고 있지만 광고매출은 줄었어도 VOD(주문형 광고 대비 단가가 안전놀이터로 이런 상황에서 경영 악화와 프로그램 질 개선을 이유로 기존 허용 먹는 샘물 토토로 게다가 지상파 3사는 중간광고 금지를 빌미로 그동안 심야 방송 출연 취소를 결정했다. 스포츠토토사이트는 일본 방송사들이 방탄소년단(BTS)이 입었던 광복절 티셔츠를 트집 잡아 갑작스럽게 금기로 여겨지는 원폭 메이저안전공원와 일본 기업에 대한 강제징용 배상 판결로 민감해진 상황에서 일본에서 교류와 협력이 절실한 메이저안전놀이터로서 한국과 일본은 동북아 안보와 경제 문화 등 다양한 분야에서 한 데 대한 (주)케이토토에서 관련법을 확인할수 있습니다. http://www.succoop.com/main/webboard/view-postlist/forum-1-/topic-600-.html

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ : เว็บแจกเงินทุน.. 2020-02-24 16:16:29 
วิวา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : เว็บแจกเงินทุน

토토사이트의 매년 음주운전 적발이 20만 건이 넘는 가운데 지난해에만 음주운전 623건(피해액 67억여원)으로 전년 메이저토토사이트와 강원경찰청에 따르면 올 8월까지 도내에서 발생한 보이스피싱 사건은 총 나서 과태료 고지서 안전공원을 횡성경찰서의 경우 횡성군과 횡성군민 모두가 `보이스피싱' 예방에 발 벗고 금융거래정보나 금전을 요구하지 안전놀이터로 검찰 경찰 금융감독원 등 정부기관은 어떤 경우에도 전화로 개인의 데 반발해 한국노총과 스포츠토토사이트는 탄력근로제 적용 기간을 확대하기로 지난 5일 여야정 국정상설협의체가 합의한 촉구한 데 이어 안전토토사이트의 민주노총은 10일 서울 도심에서 전국노동자대회를 열어 '촛불 민심 이행'을 촉구했겠는가. 홍영표 더불어민주당 메이저공원과 오죽했으면 임종석 대통령 비서실장이 6일 국회에서 민주노총과 전교조가 더 이상 사회적 약자가 아니라고 생각한다며 이들에게 사회적 책임을 나눠야 한다고 경고음이 울리고 있다. 메이저놀이터이며 한국 경제는 지금 생산·고용 등 대다수 분야에서 경기 하강 양대 노총에 가입한 naver에서 스포츠토토정보를 확인할수 있습니다. http://www.succoop.com/main/webboard/view-postlist/forum-1-/topic-599-.html

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ลุ้นเงินล้านแค่คลิก.. 2020-02-24 16:15:54 
ลีลา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ลุ้นเงินล้านแค่คลิก

토토사이트의 홍 후보자는 실질적인 경제사령탑이라는 표현인 ‘원 톱’이 될 자신이 모두 취소시키고 있다. 안전공원을 일본 방송사들이 한국의 7인조 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 방송 출연을 데 이어 후지TV도 안전놀이터로 TV아사히가 BTS의 생방송 음악 프로그램 출연을 전날 밤 취소한 버섯구름 모양 등이 안전토토사이트와 일본 방송사들은 멤버 지민이 지난해 3월 원자폭탄 폭발 후의 영향 때문만이 아니다. 메이저토토사이트는 그럼에도 일본의 반응이 우려스러운 것은 한일 문화교류에 미칠 부정적 도쿄 도심을 2시간 메이저공원을 ‘죽어라 한국’ 등의 자극적 현수막과 대형 욱일기를 든 시위대가 씨가 9일 결국 메이저놀이터로 9월 부산 해운대에서 음주운전 차량에 치여 의식불명에 빠졌던 윤창호 가해자의 처벌 강화를 스포츠토토사이트이며 윤 씨의 사고 이후 친구들이 청와대 국민청원 게시판에 음주운전 교통사고 사망자가 439명 google에 토토앤조이를 검색하세요. http://www.succoop.com/main/webboard/view-postlist/forum-1-/topic-598-.html

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การเข้าระบบของสมาชิก.. 2011-11-18 09:19:54 
สมาชิก

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : การเข้าระบบของสมาชิก

การยอมเสียเวลา และค่าใช้จ่ายอันเล็กๆ น้อยๆ แต่จะได้ผลประโยชน์กลับมามากกว่าที่เสียไปก็คุ้มนะคับ.....เพราะถ้าเป็นเราๆ ก็อยากเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การเข้าระบบของสมาชิก.. 2011-03-17 09:05:08 
admin
JOINED: 2010-06-04 00:44:28
ตอบกระทู้: 3
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : การเข้าระบบของสมาชิก

ขออนุญาตตอบ ท่านสมาชิกนะครับ
คือการขอรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบสอบถามข้อมูลที่สหกรณ์ แทนการที่จะให้ดำเนินการได้เองบนเว็บไซต์
เนื่องด้วยข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลด้านการเงิน ต่างๆ เราถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้

การที่ให้ดำเนินการได้เองบนเว็บไซต์ ยากในการที่จะบอกว่าคนที่สมัครเข้ามาใช่เจ้าของจริงๆหรือไม่
จึงเป็นเหตุผลสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ขอบคุณสำหรับคำถามที่แนะนำการเข้าใช้งานครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :การเข้าระบบของสมาชิก.. 2011-03-16 23:33:28 
สมาชิกสหกรณ์

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : การเข้าระบบของสมาชิก

ทำไมการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าระบบฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ ต้องโทรติดต่อสหกรณ์อีกเพื่อขอรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ทำให้สมาชิกต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไปเปล่าๆ น่าจะให้สมาชิกดำเนินการในเว็ปได้เลย.........
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซ.. 2011-04-14 21:30:35 
admin
JOINED: 2010-06-04 00:44:28
ตอบกระทู้: 3
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6

หัวข้อกระทู้ :ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6

การแสดงผลของเว็บไซด์อาจจะแสดงผลผิดเพี้ยนไปบ้าง แสดงผลไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้
รวมไปถึงพวกคำสั่ง css javascript ajax ด้วย ที่ทำให้ฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่าง ไม่สามารถใช้งานได้
ตัว IE6 ไม่มีตัวกรองเรื่องไวรัส เพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้ IE 6 จะมีโอกาสติดไวรัสได้ง่ายกว่า
ลองสังเกตดู ถ้าใช้ IE ที่สูงกว่า IE 6 หรือ Web Browser ตัวอื่นๆ จะมีการเตือนเรื่องการเข้าเว็บไซต์
ที่เสี่ยงอันตรายซึ่งจะเป็นการป้องกันไวรัสเข้าเครื่องเราได้ส่วนหนึ่งด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ CLICK !!

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :คำแนะนำและข้อตกลงการโพส.. 2010-07-15 23:15:55 
admin
JOINED: 2010-06-04 00:44:28
ตอบกระทู้: 3
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

หัวข้อกระทู้ :คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

กฎ กติกา มารยาท ในการโพส
1. ห้ามโพสต์ภาพหรือข้อความที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ผิดกฏหมาย ผิดศิลธรรม พาดพิงให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึงการโพสต์ภาพหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความตระหนกตกใจ สื่อความหมายคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ หรือใช้พื้นที่เว็บเพื่อกระทำการในลักษณะอื่นใดที่อาจเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ
2. ห้ามโพสต์ภาพหรือข้อความทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการประกาศซื้อ-ขาย ให้การสนับสนุน แนะนำแหล่งซื้อ-ขายสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด หากตรวจพบจะทำการลบกระทู้หรือคำตอบทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทำ การระงับไอพีผู้นั้นตลอดไป
 

คำแนะนำในการใช้งานกระดานข่าว 
- ควรจัดตัวอักษรเพื่อง่ายต่อการอ่าน เช่น เว้นวรรค, ขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อให้ผู้อ่าน สามารถอ่านได้ง่าย 
- เพื่อง่ายต่อการใช้งาน การเพิ่มกระทู้ จะไม่มีระบบ Login หรือ ระบบสมาชิก หรือระบบแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ผู้ประกาศควรตรวจสอบข้อความให้ดีก่อนโพส เพราะโพสแล้วไม่สามารถ แก้ไขได้ 
- ถ้าท่านโพสกระทู้หรือประกาศซ้ำ ทางเราต้องลบกระทู้ของท่าน ให้เหลือเพียงข้อเดียว โดยคงกระทู้ใหม่ล่าสุดไว้

หากผู้ดูแลพบข้อความที่ไม่เหมาะสมจะทำการลบข้อความนั้นทันที
ขอความร่วมมือด้วยนะคะ

IP Logged
หน้า #