ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบันไทสมอ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นั้น โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ได้จัดโครงการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด และสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรม ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จึงใคร่เรียนประสานงานมายังท่าน โปรดได้กรุณาประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในหน่วยทราบ พร้อมส่งรายชื่อผู้ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมหน่วยละ 5 คน ตามแบบตอบรับที่แนบมาด้วยนี้ 
 
เอกสารแนบ
- หนังสือเขิญ + แบบตอบรับ [Download]